Časté otázky

Čo je vlastne to EID, o ktorom sa tu všade píše?

Občiansky preukaz s čipom, na ktorom je aktivovaný BOK, ZEP PIN a ZEP PUK

Je portál spoplatnený?

Nie. Používanie portálu je zdarma.

Prevádzkuje portál Návody.Digital štátna inštitúcia?

Napríklad tá, čo prevádzkuje www.slovensko.sk a minula milióny na informatizáciu? Nie. Projekt Návody.Digital je iniciatívou občianskeho združenia Slovensko.Digital a nestojí za ním žiadna štátna inštitúcia, ani Národná agentúra sieťových a elektronických služieb, ktorá prevádzkuje www.slovensko.sk Projekt vznikol za aktívnej účasti členských firiem Slovensko.Digital (Platf4m s.r.o., ESET s.r.o. , Solver IT s.r.o. , HOTOVO s.r.o. a iné) a aktívnej komunite dobrovoľníkov.

Čo sú to „životné situácie“?

Životná situácia je pojem, ktorý používa štát pri označovaní situácií, ktorými si občan počas rôznych fáz života prechádza. Životné situácie sú napr. narodenie dieťaťa, sobáš, kúpa nehnuteľnosti, a pod. V rámci riešenia životných situácií vstupuje občan do komunikácie a úradného styku so štátom. Vybavovanie životných situácii môže prebiehať osobne alebo vo forme využitia existujúcich elektronických služieb štátu (e-government).

Sú návody na tomto portáli k vybaveniu životných situácií právne záväzné?

Nie. Zverejnené návody k jednotlivým životným situáciám majú čisto informatívny charakter a boli vytvorené v dobrej viere ľuďmi, ktorí riešili dané životné situácie a vybavovali ich online. Slovensko.Digital nezodpovedá za žiadne škody spôsobené používaním portálu Návody.Digital. Okrem užívateľskej skúsenosti, bol ďalším zdrojom k písaniu návodov portál www.slovensko.sk, ktorého správcom je Úrad vlády SR. V prípade, ak nájdete v návodoch a na portáli chyby, prosím, kontaktujte nás na kontakt@slovensko.digital

Ako môžem používať portál Návody.Digital?

Na úvodnej obrazovke portálu si viete vybrať spomedzi životných situácií, ku ktorým máme spracované návody ako ich vybaviť online, príp. offline. Ide napr. o založenie živnosti, zmenu trvalého bydliska, založenie s.r.o., a pod. Tieto návody sú spracované do jednotlivých krokov s podúlohami, ktoré si viete postupne odškrtávať. Návody obsahujú odkazy na elektronické služby štátu, ktoré je možné využiť. Je nutné mať na pamäti, že Slovensko.Digital nemôže spracovať vyčerpávajúci zoznam životných situácií a ich možných kombinácií, preto na portáli nájdete len základné variácie životných situácií.

Je tento projekt platený Georgom Sorosom?

Nie. Tento projekt je financovaný z rozpočtu občianskeho združenia Slovensko.Digital, členských príspevkov firiem, finančným darom podporovateľov cez StartLab V neposlednom rade sa na ňom podieľajú desiatky dobrovoľníkov z niektorých členských firiem Slovensko.Digital a širokej komunity (IT vývojári, autori návodov, testovačov elektronických služieb, účastníci hackathonu ).

Čo je to ten e-government a elektronické služby štátu?

E-Government chápeme ako využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) pri výkone verejnej moci. To znamená, že v procese komunikácie v rámci inštitúcií, medzi inštitúciami, medzi verejnou správou a občanmi, podnikateľskými sektormi a administratívou sú používané moderné IKT, ktoré pomaly ale iste nahrádzajú „papierový svet a papierové procesy“. Elektronickými službami štátu myslíme služby pre občana, pri ktorých sú využívané IKT. To znamená, že je možné vybaviť ich online. Katalóg existujúcich elektronických služieb štátu nájdete na www.slovensko.sk